Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Wymiana Polska - Ukraina 2010


WYMIANA POLSKO UKRAIŃSKA 
 
Nasza szkoła w 2010r brała udział w projekcie wymiany szkół organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Opiekunami projektu były pani Joanna Woźniakowska i pani Joanna Schodzińska. Naszym partnerem była szkoła ze Lwowa na Ukrainie.
 
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń między młodzieżą polską i ukraińską, porównanie życia codziennego nastolatków w obu krajach dawniej, w dniu dzisiejszym oraz stworzenie projektu Europejczyka przyszłości. Zadaniem młodzieży było odnalezienie podobieństw i różnic pomiędzy stylem życia obu narodów, próba określenia zmian w przyszłości oraz wymiana rezultatów swoich badań.
 
Cele i oczekiwane wyniki projektu:
 
- podniesienie świadomości europejskiej wśród młodzieży,
 
- nauka podstaw języka ukraińskiego i polskiego ,
 
- zrozumienie potrzeby tolerancji i współpracy wśród młodzieży europejskiej,
 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią,
 
- wymiana doświadczeń w dziedzinie historii, kultury, kontaktów interpersonalnych,
 
- przeprowadzenie zajęć mających na celu kreowanie więzi pomiędzy młodzieżą różnych krajów europejskich,
 
- wzajemne zapoznanie i troszczenie się o siebie,
 
- organizacja zajęć edukacyjnych mających na celu wzajemne zapoznanie się ze swoimi miastami i kulturami.
 
W dniach 09-16 maja 2010r - 15 uczniów SGJ oraz 2 opiekunów pojechało w ramach projektu do Lwowa na Ukrainę.
 
W dniach 12-19 września 2010r - 15 uczniów oraz 2 opiekunów z Ukrainy gościło u nas w Lęborku.