Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Wolontariat zagraniczny EVS

 
            Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to Akcja 2 programu Młodzież w Działaniu (Youth in Action), stworzonego i finansowanego przez Komisję Europejską. EVS powstał z myślą o tym, by kształtować w młodych ludziach postawę solidarności, promować ideę tolerancji dla różnorodności kulturowej i umacniać w ten sposób spójność społeczną w Unii Europejskiej.

            Osiągniecie tych założeń realizowane jest poprzez umożliwienie młodzieży podjęcia pracy w charakterze wolontariusza poza granicami rodzinnego kraju. Praca ta może dotyczyć wielu różnorodnych dziedzin począwszy od zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, aż po działania na rzecz walki z rasizmem, ochrony dziedzictwa kulturowego czy środowiska naturalnego.

            W ramach EVS osoby w wieku od 18. do 30. roku życia mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej.

                Dzięki pomocy Stowarzyszenia EDUQ z Lęborka my także gościmy  u siebie wolontariuszy z EVS. Prowadzą kółko języka hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Są to Dorota z Francji, Zhuzhuna z Gruzji i Carlos z Portugalii.