Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Program eTwinning

              Program eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

            W naszej szkole zakończyliśmy już projekt eTwinning trwający cały rok szkolny 2011/12 pod nazwą "eTwinning: reading and sharing". Projekt miał na celu promocję dobrych nawyków czytania książek. Uczniowie i bibliotekarze szkolni z 16 krajów europejskich wymieniali wypracowane w szkołach materiały i doświadczenia dotyczące szeroko pojętej promocji czytelnictwa.

          W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowaliśmy następny projekt edukacyjny z klasą 1a na platformie eTwinning. Tym razem projekt nosił nazwę "Worldwide words, reading for fun across our continent" i również promował czytelnictwo w naszej szkole i 11 innych szkołach krajów europejskich.

W bieżącym roku szkolnym ( 2013/2014) przystąpiliśmy do kolejnego projektu pod nazwą " Literary cafe". Tym razem projekt przeznaczony jest dla pasjonatów poezji - dla tych, którzy lubią czytać i także pisać poezję.