Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Dzień Różnorodności w projekcie ROLLING STONE

  

                W ramach projektu Erasmus+ "Rolling Stone" obchodziliśmy w szkole Dzień Różnorodności - dzień promocji kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego. Poznaliśmy treść rezolucji Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

            Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Uczestnicy projektu nagrali film wraz ze swoimi partnerami z Węgier, Grecji, Rumunii, Włoch i Łotwy. Całość zmontował pan Bartosz Norek i oto efekt :