Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Primus Inter Pares

Medal "Primus Inter Pares" jest najważniejszym odznaczeniem absolwenta szkół Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego w Lęborku. Medal ten, ufundowany przez LTO, a wykonany w brązie, przyznaje się uchwałą rady pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy trzeciej każdej ze szkół.

 
Podstawą do otrzymania medalu "Primus Inter Pares" Społecznego Gimnazjum Językowego jest spełnienie przez kandydata warunków, które zawarte są w Regulaminie przyznawanie medalu "Primus Inter Pares".
 
Rok szkolny 2001/2002 - Agnieszka Wierzchnicka
 
Rok szkolny 2002/2003 - Anna Pryszlak
 
Rok szkolny 2003/2004 - Krzysztof Duwe
 
Rok szkolny 2004/2005 - Anna Pietras
 
Rok szkolny 2005/2006 - Mateusz Iwandowski
 
Rok szkolny 2006/2007 - Miłosz Wieczór
 
Rok szkolny 2007/2008 - Piotr Wach 
 
Rok szkolny 2008/2009 - Joanna Namiotko
 
Rok szkolny 2009/2010 - Maciej Wojtkiewicz 
 
Rok szkolny 2010/2011 - Wojciech Dawid
 
Rok szkolny 2011/2012 - Paweł Jasiński
 
Rok szkolny 2012/2013 - Karol Bresler