Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Certyfikaty jakości edukacji dla SGJ

 

Nasza szkoła posiada certyfikaty w ramach programu Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w zakresie:

 

  • „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”,
  • „Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój”,
  • „Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą”,
  • „Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyja efektywnej pracy”.