Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

     

            Lęborskie Towarzystwo Oświatowe (LTO) jest Organizacją Pożytku Publicznego, która ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS 000 00 51783 ). LTO założyło i aktualnie prowadzi dwie szkoły społeczne pełniąc rolę organu prowadzącego. Opiekuje się 233 osobową grupą dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Głównym celem działalności organizacji jest nauka języków obcych, szerzenie znajomości kultury, historii i geografii innych państw i narodów oraz dbałość o rozwój intelektualny, interpersonalny i społeczny dzieci i młodzieży.

            Dbałość o kontakty międzynarodowe ma na celu wzbudzanie i pielęgnowanie świadomości europejskiej, przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji. Nasza młodzież uczestniczy cyklicznie w wielu przedsięwzięciach ( m.in. akcjach charytatywnych, wolontariacie ), przygotowuje imprezy kulturalne dla społeczności szkolnej i lokalnej ( Mikołajki, Aukcja Obrazów, Dzień Kultury Angielskiej, Halloween, Targowisko Talentów ).

 

Lęborskie Towarzystwo Oświatowe

84-300 LĘBORK ul. Malczewskiego 34,  tel / fax   +48  (59)  862 58 50

Konto: PEKAO S.A. I/O LĘBORK 48 1240 3800 1111 0000 4460 8660

                           Regon 770526220    NIP 841-13-74-060      KRS 000 0051783