Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
  • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
  • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Informacja dla uczniów

Warto przypomnieć zdającym, aby:

- byli punktualni
- samodzielnie pracowali z zestawem
- stosowali ołówek wyłącznie do rysowania
- poprawnie wpisali trzyznakowy kod
- wpisali właściwy numer PESEL
- poprawnie wypełnili matrycę znaków na karcie odpowiedzi
- uważnie umieszczali naklejki z kodem kreskowym
- wypełniali karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem
- przenieśli na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych 
- nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi
- nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację
- nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia)
- nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej
- nie wnosili na salę korektora