Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
 • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Regulamin stanowisk komputerowych

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece SGJ
 
 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Komputery w bibliotece służą do celów edukacyjnych
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach    i ustawieniach systemowych.
 4. Czas pracy przy komputerze należy ustalić z bibliotekarzem.
 5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy biblioteki
 6. Zabrania się odwiedzania stron www przedstawiających treści faszyzujące, rasistowskie, zagrażające wolności i godności człowieka oraz treści pornograficzne i przeznaczone dla odbiorcy pełnoletniego.
 7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę ucznia.
 8. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu komputera należy powiadomić bibliotekarza.
 9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.