Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborku
 • Społeczne Gimnazjum Językowe LTO
 • Społeczne Gimnazjum Językowe

Społeczne
Gimnazjum
Językowe
w Lęborku

Rok założenia 1999

Regulamin biblioteki

 Regulamin biblioteki szkolnej SGJ w Lęborku

 

 1. Biblioteka szkolna udostępnia ksiązki i inne źródła informacji wszystkim członkom społeczności szkolnej
 2. Biblioteka szkolna uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły, wspiera nauczycieli i uczniów w realizacji programów nauczania i wychowania.
 3. Zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników, koordynuje proces edukacji czytelniczej i medialnej.
 4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły.
 7. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.
 8. Zbiory biblioteki udostępniane są w wypożyczalni, czytelni oraz jako komplety do pracowni i klas
 9. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie szkół, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, wyłącznie na swoje nazwisko.
 10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
 11. Jednocześnie można wypożyczyć cztery książki.
 12. Płyty CD, kasety video, kaset magnetofonowe udostępniane są na terenie szkoły.
 13. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także prolongować termin zwrotu.
 14. W przypadki zniszczenia lub zagubienia ksiązki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest do zwrotu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 15. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 16. W pomieszczeniu biblioteki przebywają tylko osoby wypożyczające lub korzystające z jej zbiorów.
 17. W pomieszczeniu biblioteki umożliwia się korzystanie z kserokopiarki (w uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu bibliotekarzowi), komputerów, internetu.